Om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen geven onze trainers verschillende modules.  Modules die wij inzetten zijn:

–        Sollicitatievaardigheden

–        Profilering

–        Gedrag op de werkplek

–        Werknemersvaardigheden

–        Empowerment

–        Agressieregulatie

–        Assertiviteit en weerbaarheid

Tijdens onze trainingen worden dieperliggende vraagstukken aangepakt. De training is erop gericht dat de klant leert omgaan met belemmeringen. Deelnemers leren werknemersvaardigheden en nieuw gedrag. Met behulp van een jobcoach vertalen zij deze vaardigheden naar hun werkplek om beter te functioneren om duurzaam werk te behouden.