Verhoog fysieke en psychische weerbaarheid

Onze aanpak is individueel en gericht op maatwerk om mensen met een middelgrote en grote afstand tot de arbeidsmarkt naar en op het werk te begeleiden en hen Werkfit te maken. Wij bieden arbeidstraining en nemen testen af om met werkzoekenden op de reguliere arbeidsmarkt een aantoonbaar verschil te maken.

Het is onze expertise om aan te sluiten bij gedragsuitingen van stoornissen en beperkingen van de klant. Wij vertalen die op een adequate manier naar de werkomgeving en geven de juiste aandacht aan de klant om zich te ontwikkelen.

Wij zoeken geschikte werkervaringsplekken om hen te ontwikkelen: wij coachen hen op persoonlijke effectiviteit en werknemersvaardigheden door klanten zodanig te activeren dat hun fysieke en psychische weerbaarheid wordt verhoogd en verbeterd.